มิ น อ่ อ ง ห ล่ า ย มีเจตนาสังหารประชาชนของตัวเองชัดเจน......Min Aung Hlaing has the intent of killing his own people.

มิ น อ่ อ ง ห ล่ า ย มีเจตนาสังหารประชาชนของตัวเองชัดเจน......Min Aung Hlaing has the intent of killing his own people.

มิ น อ่ อ ง ห ล่ า ย มีเจตนาสังหารประชาชนของตัวเองชัดเจน......

Min Aung Hlaing  has the intent of killing his own people

.

    เขาเป็นผู้สั่งการให้ใช้กองกำลังสังหารกองพลที่ 77 และ 33 เข้าปราบปรามประชาชน

ที่ ร่างกุ้ง และ มันฑะเลย์ จนประชาชนล้มตายจำนวนมากมายกว่า 500 ชีวิต

นี่คือความโหดเ หิ้ยมและอำมหิต.........มีเจตนาสังหาร ปชช อย่างชัดเจนยากที่จะ

ปฏิเสธได้......เมื่อมีเจตนาชัดเจนถึงขนาดนี้...ถามว่า UN มีไว้เพื่ออะไร ?

ทั้งเผด็จการพม่าและเผด็จการไทย....เลวไม่ต่างกัน

พม่าใช้กองพล ที่ 77 และ 33 สังหารประชาชน....แต่เผด็จการไทยใช้ กองพลหน่วย

รบพิเศษทหารป่าหวาย และ ทหารกองพล 9 เข้าสังหารประชาชน เหมือนกัน..

.

He is in command to use the killing of the 77th and 33rd brigades

to suppress the people. At Rangoon and Mandalay until the deaths of

more than 500 people ,This was brutal and cruel ,With clear intent to kill people,

difficult to deny ... When the intent is so clear ... ask what the UN is for?

Both the Burmese dictators and the Thai dictators .... as bad as the other.

Burma used the 77th and 33rd brigades to kill the people ....but the Thai dictators

use the brigades special battle, Pa Wai soldiers and the 9th brigadesn to kill people as well.

.

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0

9 ความเห็น

 
Chuu

เรื่องราวของหน่วยสังหาร , กองพลที่ 77 และ 33 จากคลิปนี้

The story of the killing squad, 77th and 33rd brigades from this clip.

หน่วยทหารที่กองทัพพม่าใช้ปราบม๊อบ

Military units used by the Burma Army to defeat the mob.

.

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
Chuu

รัสเซียเตือนแทรกแซงพม่าเมื่อไร ได้เห็นสงครามกลางเมืองแน่

When did Russia warn against Burma's intervention? Have seen the civil war for sure

.

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
Chuu

ทหารพม่าและทหารKNUสู้รบกัน/ทหารRCSSและSSPP+TNLA สู้รบกันที่รัฐฉาน

Burma soldiers and KNU soldiers fight each other / RCSS and SSPP + TNLA soldiers Fighting in Shan State

.

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
Chuu

Overview ประจำวันที่ 7 เมษายน 2564

Overview for April 7, 2021

.

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

SAVEคนพม่า

สู้

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
Chuu

หวัดดี 3 ส

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
Chuu

"ไป่ ทาคน" ถูกทหารควบคุมตัวแล้ว

"Paing Takhon" was detained by the soldiers

.

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
Chuu

ผู้หญิงพม่า....ใจเด็ดทุกคน.

Burmese women .... Everybody's strong mind.

[ฟังเต็มไม่ตัด] ตัดสินใจแล้วไม่หนี! ณวัฒน์ เผย ฮาน เลย์ มิสแกรนด์พม่า ไม่ขอลี้ภัยไปไกลจากที่นี่

[Full listening, not cut] Deciding and not running away! Nawat reveals Hanley, Miss Grand Myanmar Do not ask for asylum, go far from here

.

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
Chuu

เปิดแนวรบ พม่า อัด กะเหรี่ยง ฝรั่ง ช่วยไม่ได้ ?

Opening the Burmese front, compressing the Karen Farang, can't help it?

.

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0