วิจารณ์ศาลไปเรื่อยๆ ได้รับประกันตัวแล้ว

วิจารณ์ศาลไปเรื่อยๆ ได้รับประกันตัวแล้ว

โตโต้ ได้รับอิสระภาพแล้ว

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1

6 ความเห็น

 
ICT

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
619

ภาวนาขออย่าให้พรุ่งนี้ราษฎรนัดชุมนุมใหญ่แถวหน้าสารเลย15

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
3 ส

ด่าไอ้ตลกให้หายตลกเลยเอา

55555

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
ICT

เริ่มประโยคแรกเลยครับ 3 ส. รออ่านอยู่

จะได้ตามประโยคต่อไป

1422

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
ICT

จาตุรนต์ ฉายแสง

This open letter to Courts of Justice is a bit long but believe me,it’s quite relevant to the situation in Thailand now.

Open Letter to the Courts of Justice

The state has, in response to the students, youth, and those who calling for democracy, utilized its power to suppress, arrest, detain, and imprison the people. Evidently, the Courts of Justice have denied provisional release (bail), especially towards the leaders of the movement, who have been accused of violating section 112 of the Thai Criminal Code.

The circumstances described are common knowledge to the general Thai public.

We observe that in a democratic governance based on the rule of law, it is imperative that the Courts of Justice consider the merits of the case and make its decisions justly and in accordance with the principles of the rule of law whether in issuing rulings in legal proceedings or in issuing court orders.

The denial of provisional release to the leaders of the democracy activists is unacceptable.
​We believe the Courts of Justice is well aware of the important principle related to the treatment of any individuals accused of committing criminal actions. That principle is the presumption of innocence, and one cannot treat an accused individual as though that individual has already been convicted.

We believe the Courts of Justice is well aware that the expression of one's opinion is a freedom guaranteed under the Constitution and Human Rights law.

We believe that the Courts of Justice is well aware that the Constitution of Thailand, the Criminal Procedural Code, The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), and International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) is adhered and ratified by Thailand before the International Community - all which clearly states that provisional release of the accused and an individual that is a defendant in a legal proceeding is a requirement to be adhered to and implemented by the Court.

We observe that the reasoning behind the Courts of Justice's decision in denying the application for provisional release of individuals calling for democracy are contrary to the principles mentioned above. This is due to the fact that all of the accused have not been convicted and is, therefore, entitled to the presumption of innocence. The grounds of such cases against the students all stemmed from the right to express their opinion, which is in accordance with the principles of democracy. Cases such as those mentioned above normally have merit and are within the criteria for the court's discretion in granting provisional release. The court's decision is therefore, unreasonable, inconsistent with the rule of law, and unjust.

Irrespect of the reason for denying the provisional release to the democracy activists - whether by pressure from outside influences, or of the Courts of Justice's own accord, we observe that these decisions have contributed to the destruction in the trust of the people, causing a crisis of faith and trust in the Courts of Justice - all as a result of your own actions.

We believe the intention to imprison those who are calling for democracy, including the obstruction by state officials in preventing those who are imprisoned from accessing their legal counsel, and the deliberate harassment of prisoners during the night shall not hinder the inevitable change that is coming.

​With concern toward the legal system of this nation, it is our hope to see an autonomous Courts of Justice that weights the merits of the case justly, free from prejudices and is not subjected to individuals or organizations.

We call directly upon the Courts of Justice that you must permit the opportunity for a full and transparent defense, and give full accommodation for the defendants to gather witnesses and evidence in order to prove their innocence by granting provisional release, which is the defendant's absolute right according to the principles of law.

OctDem

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
ICT
 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1