เป็นข้อเรียกร้องที่สุดโต่งเกินไป

เป็นข้อเรียกร้องที่สุดโต่งเกินไป

เดินหน้าชน : ‘รัฐบาลปรสิต’

https://www.matichon.co.th/article/walk-forward/news_2584209

 

 

ผู้เขียนเดินหน้าชน

 

 

 

ผมนั่งฟัง “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน ที่กล่าวเปิดประเด็นญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล โดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่มีต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 

เพราะถ้อยคำที่ผู้นำฝ่ายค้านกล่าวเปิดประเด็นกลางสภา ต้องยอมรับว่าเป็นการใช้ถ้อยคำที่รุนแรง แต่ก็ครอบคลุมความเป็นตัวตนของ พล.อ.ประยุทธ์ นับตั้งแต่ขึ้นมาบริหารประเทศไม่ว่าจะในฐานะนายกฯ จากการรัฐประหาร และสานต่อในฐานะนายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้งที่บิดๆเบี้ยวๆ

 

ข้อกล่าวหาของ “หัวหน้าพรรคเพื่อไทย” โดยสรุประบุว่า พล.อ.ประยุทธ์บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ ไร้คุณธรรมจริยธรรม ไร้ภาวะผู้นำ ไร้จิตสำนึก และความรับผิดชอบ มีพฤติการณ์ฉ้อฉล ทุจริต ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต เพื่อสร้างความร่ำรวย มั่งคั่งให้กับตนเอง และพวกพ้อง ท่ามกลางภาวะที่ประชาชนดำรงชีวิตอย่างยากลำบาก และมีการระบาดของโรคโควิด-19 ยิ่งทำให้สภาพเศรษฐกิจดิ่งเหว ทั้งหมดเกิดจากการบริหารที่ผิดพลาดของตนเอง มีการใช้อำนาจแลกผลประโยชน์ทำให้การทุจริตแพร่กระจายไม่ต่างจากโรคระบาด จนได้ชื่อว่าเป็นยุคที่การทุจริตเฟื่องฟู เบ่งบานมากที่สุด ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเปิดเผย ปกปิดการกระทำความผิดของตนเอง และพวกพ้อง ไม่มีความรอบคอบ ระมัดระวังในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ไม่รักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ มุ่งประโยชน์แต่การสร้างความนิยมชมชอบให้กับตนเอง โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สร้างความแตกแยกในสังคม ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์และทำลายผู้เห็นต่าง ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนและสื่อมวลชน ปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันกระจายไปทั่ว ไม่ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

 

ละเมิดหลักนิติรัฐ นิติธรรม และสิทธิมนุษยชน ทำลายระบบคุณธรรมในระบบราชการ แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม การบริหารราชการแผ่นดินได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง

 

ตลอดระยะเวลา 6 ปี 8 เดือน 26 วัน ที่ พล.อ.ประยุทธ์บริหารประเทศนี้ ทั้งในฐานะหัวหน้า คสช.เป็นนายกรัฐมนตรีหลังการรัฐประหาร และในฐานะนายกฯจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญที่ถูกออกแบบเพื่อพล.อ.ประยุทธ์และพวกพ้อง ทำให้เศรษฐกิจของประเทศพังพินาศ ประชาชนทุกข์ยากแสนเข็ญยิ่งกว่ารัฐบาลใดๆ ในรอบ 8 ทศวรรษ

 

ประเทศไทยมีหนี้สาธารณะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ธุรกิจใหญ่น้อยล้มละลายทั่วทุกหัวระแหง ยิ่งกว่าวิกฤตเศรษฐกิจทุกครั้งที่ผ่านมารวมกัน ประชาชนมีความทุกข์ยากอย่างถึงที่สุด

 

 

พล.อ.ประยุทธ์ไม่เคยทำตามสัญญาที่เขาให้ไว้เมื่อเกือบ 7 ปีที่แล้ว ว่าจะคืนความสุขมาให้ประชาชน แทนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง เขากลับเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง แทนที่จะแสวงหาทางออกในทุกปัญหา เขากลับตีโพย ตีพาย เห็นปัญหาในทุกทางออก แทนที่จะคิดเก่ง ทำเก่ง ดังเช่นที่เขาเคยโอ้อวดว่า การบริหารประเทศไม่เห็นยากเลย กลับบริหารประเทศแบบคิดไป ทำไป ไม่มีการวางแผน ไม่รอบคอบ ไม่รัดกุม กลับไปกลับมา และโยนความผิดให้ประชาชน ทำให้เมื่อเผชิญวิกฤตอย่างโรคโควิด-19 ประชาชนจึงทุกข์แสนสาหัส ธุรกิจใหญ่น้อยจึงทยอยล้มลง แม้ธุรกิจที่ยืนหยัดต้านทุกวิกฤตมาได้หลายสิบปี ก็ต้องปิดกิจการในยุคนี้

 

ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มีภาวะผู้นำ ไม่สามารถรวมพลังผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ ได้แต่อวดอ้างไปวันๆ ว่า ตนซื่อสัตย์ แต่กลับนิ่งดูดาย วางเฉยให้พวกพ้อง และบริวารทุจริตฉ้อฉล

 

 

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จึงเป็นได้เพียง “รัฐบาลปรสิต” ที่กัดกร่อนอนาคตของประเทศ และกลืนกินความฝันของประชาชน

 

สำหรับข้อเรียกร้องของ “สมพงษ์” ที่อยากเห็นการเมืองในระบบรัฐสภา ยังเป็นที่พึ่งหวังให้กับประชาชนได้ เพื่อร่วมสร้าง “การเมืองแห่งความหวัง” และประกาศศักดิ์ศรีของนักการเมืองที่รักประเทศชาติ รักประชาชน

 

ผมว่าเป็นข้อเรียกร้องที่สุดโต่งเกินไป เพราะศักดิ์ศรีของนักการเมืองหมดลงนับตั้งแต่พรรคการเมืองบางพรรคไปจับมือผุด “รัฐบาลปรสิต” นี้ขึ้นมาแล้ว

 

โกนจา

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0

4 ความเห็น

 
3 ส

ไอ้เห้ตู่ออกไป

โกรธแล้ว

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
ICT

"พท."จัดหนัก "จุรินทร์" ปล่อยคนใกล้ชิดทุจริตเงิน"อคส."

"ประเสริฐ" จัดหนักจวก "จุรินทร์" ปล่อย "คนใกล้ชิด" ทุจริตเงิน "อคส." ปมถุงมือยาง ลั่น“บิ๊กตู่” ต้องถูกดำเนินคดี แม้สั่งย้ายแต่ไม่ตรวจสอบ-อายัดเงิน

พฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.14 น.

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ในการประชุมสภาฯ เพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เป็นวันที่สาม  นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย อภิปรายไม่ไว้วางใจนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ด้วยเหตุการทุจริตการจัดซื้อถุงมือยางขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ซึ่งพบคนใกล้ชิด ได้แก่ นายสุชาติ เตชจักรเสมา ประธานกรรมการอคส. อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์  ร่วมทำให้อคส.เสียหาย เป็นมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ว่า ในการจัดซื้อถุงมือยางของ อคส. นั้น พบว่าไม่ได้ทำตามขั้นตอนของกฎหมาย และขั้นตอนปฏิบัติปกติของราชการ และยังพบการทำสัญญาลวงกับ 7บริษัทเอกชนที่ไม่เคยประกอบกิจการซื้อขายถุงมือยาง ทั้งนี้กระบวนการเริ่มต้นเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563  เมื่อนายเกียรติขจร แซ่ไต่ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย อคส.  แจ้งกับที่ประชุมซี่งมี พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ รักษาการ ผู้อำนวยการ อคส.  ว่า เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563 บริษัทเครเน็กซ์ ลอว์ ออฟฟิส ประเทศสหรัฐอเมริกา มีหนังสือแสดงเจตจำนงซื้อถุงมือยาง จำนวน 500 ล้านกล่อง ราคากล่องละ 230 บาท และ อคส. ได้เจรจาซื้อถุงมือยางจากบริษัท การ์เดียน โกลฟ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม  ทั้งที่บริษัทดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ 22 มิ.ย. 2563 ก่อนได้ทำสัญญา 2 เดือนมีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท มีนายธณรัสย์ หัดศรี เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกพิพากษาคดีฉ้อโกงและคดีอาญา  และได้รับราคาเสนอขาย กล่องละ 225 บาท ทั้งนี้ มีเงื่อนไขในสัญญาอคส.ต้องชำระเงินล่วงหน้า จำนวน 2,000 ล้านบาท ขณะที่บริษัทการ์เดียนต้องวางเงินประกัน 200 ล้านบาท ทำให้เรื่องดังกล่าวมีเงินทอน ถึง 1,800 ล้านบาท โดยตนมีข้อสังเกตว่าการเจรจาดังกล่าวไม่มีการสอบราคาไม่ได้ตรวจสอบและผิดขั้นตอน นอกจากนั้น พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ ยังมีหนังสือตอบให้เร่งดำเนินการโดยด่วน

นายประเสริฐ อภิปรายด้วยว่า จากนั้นมีหนังสือเวียน แจ้งว่ามี 7 บริษัทเอกชนต้องการซื้อถุงมือยางจาก อคส. ได้แก่ 1.บริษัทไทยสไมล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแปรรูปผักและผลไม้ จำนวน 52 ล้านกล่อง ๆ ละ 225 บาท รวมเงิน 11,700 ล้านบาท , 2. บริษัทกาโลลี่ แมนเนจเม้นท์ จดทะเบียนที่รัฐฟอลิดา สหรัฐอเมริกา ซื้อ 100 ล้านกล่องๆ ละ 223 บาท รวมเป็นเงิน 22,300 ล้านบาท, 3.บริษัทเครเนค ลอว์ ออฟฟิส เป็นบริษัทจดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซื้อ 500 ล้านกล่องๆ ละ 230 บาท รวมเป็นเงิน 115,000 ล้านบาท

“ข้อสังเกตของ 3 บริษัทนี้ คือเป็นสัญญาลวง ไม่มีสัญญาจริงเพื่อสร้างข้อมูลเท็จว่ามีการสั่งซื้อจำนวนมาก แต่ไม่พบการเรียกเงินมัดจำ หรือหลักประกันค้ำสัญญา ซึ่งปกติต้องมี ซึ่งสิ่งที่ผมมองว่าเป็นสัญญาลวง เพื่อต้องการอ้างเป็นเหตุว่า มีออร์เดอร์ และอคส. จำเป็นเร่งด่วนการจัดหาถุงมือยาง จึงรีบเจรจากับบริษัทการ์เดียน” นายประเสริฐ กล่าว

นายประเสริฐ อภิปรายต่อว่า 4. บริษัทควีนพาวเวอร์ คอมปานี จำกัด ซึ่งตรวจสอบที่ตั้งแล้วเป็นเพียงสำนักงานกฎหมาย สั่งซื้อ 12 ล้านกล่องๆ ละ 210ล้านบาท มูลค่า 2,520 ล้านบาท, 5. บริษัท  ทเวนตี้โฟว์ คลีน เอ็นเนอร์จี้  สั่งซื้อ 12 ล้านกล่องๆละ 215 ล้านบาท รวมมูลค่า 2,580 ล้านบาท, 6. บริษัท เคเค ออยล์  จำกัด สั่งซื้อ 50 ล้านกล่อง ๆ ละ 220 ล้านบาท มูลค่า 11,000 ล้านบาท, และ 7. บริษัท เอ แอเมทิสต์ จำกัด สั่งซื้อ 100 ล้านกล่อง ๆ ละ 210 ล้านบาท มูลค่า 21,000 ล้านบาท  ทั้งที่เป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน1ล้านบาท เท่านั้น ทั้งนี้เมื่อรวม 7 บริษัทจะมียอดสั่งซื้อ 826 ล้านกล่อง มูลค่า 186,100 ล้านบาท เฉลี่ยราคาต่อกล่อง 225 บาท ถือว่าขาดทุน ดังนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จากสัญญาที่ อคส. ดำเนินการ และไม่ใช่การช่วยเกษตรกร

จากนั้นนายประเสริฐ ได้อภิปรายพร้อมนำคลิปเสียง ที่อ้างว่าเป็นบทสนทนาระหว่าง พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ และ นายสุชาติ ระหว่างการประชุม บอร์ดอคส. เมื่อ 26 ส.ค. 2563 ว่า ในบทสนทนา ได้ถามถึงสัญญาที่ควรนำมาแสดง เพราะมีมูลค่าสูง แต่มีการทักท้วงว่าเป็นเรื่องลับ และนายสุชาติ ระบุว่าให้รมว.พาณิชย์เป็นผู้กดเดิน แสดงว่านายจุรินทร์มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องดังกล่าวใช่หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หลังจากประชุมพบว่าบันทึกรายงานการประชุมที่ตัดวาระดังกล่าวออกจากบันทึก ซึ่งตนแปลกใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นอาจเป็นประเด็น เพื่อไม่ให้มีผลต่อความรับผิดชอบ หรือถูกสอบว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่

นายประเสริฐ อภิปรายอีกว่าส่วน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ฐานะผู้กำกับดูแล จะถูกแจ้งความดำเนินคดี ที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. )และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพราะไม่ได้กำกับดูแล แม้ก่อนหน้านี้พล.อ.ประยุทธ์ จะย้าย พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ ไปประจำสำนักนายกฯ​แต่ไม่พบการตรวจสอบหรือสั่งอายัดเงิน จำนวน 400 ล้านบาทจากบริษัทเอกชน

"เชื่อว่านายกรัฐมนตรี ไม่กล้าปรับหรือดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งที่กระทรวงพาณิชย์ เป็นตัวอย่างการทุจริตในรัฐบาล และผมเชื่อว่ามีการทุจริตอีกหลายกระทรวง เพราะเป็นฐานเสียงให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นพบการวางแผนร่วมมือทุจริตอย่างเป็นระบบ เพื่อนำเงินหลวง เป็นประโยชน์ต่อตนและพวกพ้อง การทุจริตหน้าด้าน ไร้ยางอาย ปล้นชาติ ช่วยคิด แบ่งแยก และหาประโยชน์อย่างไร้ยางอาย” นายประเสริฐ กล่าว.
 
 ... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/826134

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
ICT
ท่านที่เป๋าตังค์เข้าไม่ได้
ลองออกจาก wifi ใช้ 4G แทน แล้วให้พูดว่า
ลุงตู่เท่สัส ๆๆ... จะเข้าได้คับ
ท่านที่เป๋าตังค์เข้าไม่ได้
ลองออกจาก wifi ใช้ 4G แทน แล้วให้พูดว่า
ลุงตู่เท่สัส ๆๆ... จะเข้าได้คับ
 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
ICT

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความพูดว่า "สรุป!! ไม่มีชาย ชาย ชุดดำ เสื้อ เสื้อแดง ไม่ได้เผาบ้าน เผาเมือง เสื้อ แดงไม่ได้ฆ่า "ร่มเกล้า" #ศาลยกฟ้อง เรียบ"

ใช่ศาลยุติธรรมแล้วที่ยกฟ้อง แต่ในเคสที่หน่วยพยาบาลอาสา ถูกถล่มยิงตายทั้งเต็นท์ ศาลจะยกฟ้องไม่ได้ เราไม่ได้วิ่งไปหากระสุนปืนทหาร หากแต่ทหารนั้นถล่มฆ่าพวกเราในเขตอภัยทาน.
 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0