ใส่กุญแจ ปิดประตูวัด เพื่อ.......???!!!

ใส่กุญแจ ปิดประตูวัด เพื่อ.......???!!!

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  2

13 ความเห็น

 
ICT

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
ICT

ความรักเป็นหัวใจเลยนะครับ

.

ทะไลลามะเป็นประมุขของประเทศธิเบต  ประเทศธิเบตถูกจีนยึดครองมา 60 ปี จีนทำลายวัดในธิเบตไปไม่รู้กี่ร้อยวัด วัดในธิเบตแต่ละวัดมีพระเป็นพันๆ รูปเลยนะครับ เอาภิกษุณีไปชำเรา เอาพระไปทรมาน ฯลฯ  ทะไลลามะสอนให้เรารักจีนตลอดเวลา 

.

เพราะความรักคือคำตอบ

.

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เมตตาธรรมค้ำจุนโลก  เราต้องเปลี่ยนครับ จากความเกลียดมาเป็นความรัก และผมพยายามเดินตามพระพุทธโอวาท 

.

พระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ ท่านก็มีอะไรหลายอย่างที่น่ารัก  แต่แน่นอน ในฐานะที่ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชน ท่านก็มีอะไรหลายอย่างที่ไม่น่ารัก เพราะฉะนั้น เรามองท่าน ก็พยายามมองด้วยความรัก 

.

และเมื่อเรารักท่านแล้ว เราก็วิพากษ์วิจารณ์ท่านด้วยความจงรักภักดี อย่าไปรักแล้วเทิดทูนท่านอย่างไม่มีอะไรผิดเลย อันนั้นเป็นเทวราช แต่ในทางที่ท่านเป็นสมมติเทพ เรายกให้ท่านเป็นเบอร์หนึ่งในพวกเรา แต่ท่านไม่ได้สูงส่งไปกว่าพวกเรา 

.

แต่ถ้าท่านไม่ดำรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม ท่านก็ฆ่าตัวท่านเอง  เพราะฉะนั้น เราต้องช่วยท่าน เอื้ออาทรให้ท่านดำเนินตามทศพิธราชธรรม มากน้อยแล้วแต่พระราชกรณียกิจที่จะทรงบำเพ็ญได้ 

...

ความจงรักภักดีเป็นเรื่องหนึ่งนะครับ แต่จงรักภักดีโดยหลับตาว่าในหลวงทำอะไรถูกต้องหมด อันนี้ผิดเลยนะครับ

.

อัตชีวประวัติภาษาอังกฤษของผม ชื่อ "Loyalty Demands Dissent" คือ ความจงรักภักดีที่ถูกต้อง เราต้องสามารถเห็นต่างจากท่านได้ วิพากษ์วิจารณ์ท่านได้ด้วยความเคารพ  อันนี้ครับ จงรักภักดีที่ถูกต้อง มิฉะนั้นแล้ว หลับหูหลับตาตามๆ กันหมด

.

พระพุทธเจ้าไม่ทรงสั่งสอนเช่นนี้เลย พระพุทธเจ้าตรัสสอนเลยว่า คำสอนของท่านนั้น ไม่จำเป็นต้องเชื่อ ถามได้ เถียงได้  

.

คราวหนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสสอนหลักธรรมลึกซึ้งมาก  เสร็จแล้ว ตรัสถามพระสารีบุตร ซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องขวา ซึ่งถือกันว่าฉลาดที่สุด ถามว่า ที่ตถาคตเทศน์ไปเมื่อกี้ พระสารีบุตรเชื่อไหม  ท่านตอบว่า ไม่เชื่อ ข้าพระพุทธเจ้าจะไปพิจารณาดู ปฏิบัติดู แล้วเห็นมีคุณประโยชน์ถึงจะเชื่อ ถ้าไม่เห็นมีคุณประโยชน์ก็ไม่เชื่อ  พระพุทธเจ้าตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ให้เอาอย่างสารีบุตร ที่ตถาคตตรัสสอน อย่าเชื่อ ประพฤติปฏิบัติเห็นมีคุณมีอานิสงส์จึงจะเชื่อ 

.

นี่สำคัญมากนะครับ มนุษย์ที่แท้ต้องเป็นอย่างนั้น อย่าหลับตาเชื่อ มีอะไรก็สงสัยไต่ถาม วิพากษ์วิจารณ์ และเปิดโอกาสให้คนอื่นวิพากษ์วิจารณ์  แม้เขาไม่เห็นด้วยกับเรา ก็เคารพความเห็นที่แตกต่างจากเรา อันนี้เป็นพื้นฐานของการเป็นประชาธิปไตยครับ

.

ส. ศิวรักษ์

6-3-64

บางส่วนจากการสนทนาทาง FB LIVE

https://www.facebook.com/sulak.sivaraksa/videos/3921520311219518

 

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1
 
ชาติอนุรักษ์

พระพุทธเจ้า เป็นกษัตริย์.....ทรงละทิ้งวรรณะที่เหนือผู้อื่น ออกบวชเพื่อละกิเลสทั้งปวงอันเป็นเครื่องฉุดรั้ง ไม่ทรงถือว่าเหนือผู้อื่น คำสอนของพระองค์ไม่ได้บังคับให้ทุกคนเชื่อ แต่ทรงสอนว่าให้นำไปปฏิบัติเมื่อเห็นว่า เป็นประโยชน์แล้วจึงเชื่อ

ปัจจุบันกษัตริย์ในหลายประเทศ....ตั้งตัวเป็นสมมุติเทพ คำพูดทุกคำคือประกาศิต ที่ปชช.จะต้องเชื่อและทำตาม แม้คำสั่งนั้นจะดีหรือเป็นพิษต่อผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม เมื่อสั่งแล้ว"ต้องทำ"

กษัตริย์ที่มาเป็นพระพุทธเจ้า ..... มีแต่ละ มีแต่ความเมตตา มีแต่ความเย็นและเป็นสุขเมื่ออยู่ใกล้
กษัตริย์ที่ตั้งตัวเป็นเทพเจ้า........มีแต่กอบโกยเอา มีแต่โทษานุโทษกับ ปชช. มีแต่ความร้อนระอุเมื่อเข้าใกล้

ความเป็นมนุษย์ ดีชั่วอยู่ที่ "จิต"..... ไม่ใช่อยู่ที่ยศฐาบรรดาศักดิ์หรือชาติกำเนิด

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1
 
ICT

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  0
 
ICT

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  0
 
ICT

จาตุรนต์ ฉายแสง

กรณีตำรวจบุกจับการ์ดมวลชนอาสาที่มีรายงานข่าวไปต่างๆนานาในขณะนี้ เป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกฯและผู้กำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ควรมองว่าเป็นเรื่องเล็กหรือเห็นว่าตำรวจทำถูกต้องแล้วเพราะเรื่องนี้กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนโดยตรง ทำให้องค์กรตำรวจเองเสื่อมเสียไม่เป็นที่เชื่อถือของประชาชนและการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงกำลังทำให้เกิดความเข้าใจผิดจนกลายเป็นความเกลียดชังโกรธแค้นต่อประชาชนที่อาจลุกลามเป็นความขัดแย้งรุนแรงขึ้นได้

มีรายงานข่าวการเข้าจับกุมเป็นดราม่าราวกับการจับโจรที่กำลังปล้นห้างสรรพสินค้าอยู่ แล้วก็มีรายงานข่าวว่ามวลชนขัดขวางบ้าง เกิดเหตุชุลมุนบ้างหรือกระทั่งมีการชิงตัวผู้ที่ถูกจับกุมบ้างต่างๆกันไป

การพาดหัว โปรยหัวข่าวอย่างดุเดือดโดยไม่มีข้อเท็จจริงรองรับทำให้เป็นที่เข้าใจไปได้ว่ามีการใช้ความรุนแรงต่อตำรวจถึงขั้นเข้าชิงตัวผู้ที่ถูกจับกุมตัวครั้งนี้

การชิงตัวผู้ถูกจับกุมจากเจ้าพนักงานเป็นเรื่องใหญ่ ส่วนการจับกุมคนที่ไม่ได้กระทำผิดซึ่งหน้าโดยไม่มีหรือแสดงหมายจับก็เป็นเรื่องใหญ่ และที่เป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันก็คือการรายงานข่าวเรื่องนี้อย่างบิดเบือนความเป็นจริง

แต่ถ้าติดตามการรายงานข้อเท็จจริงในสื่อต่างๆรวมทั้งในโซเชียลมีเดียอย่างละเอียดจะพบว่าการเข้าจับกุมครั้งนี้ไม่ได้มีการแสดงหมายจับ มีการใช้กำลังบังคับและคุมตัวไปในลักษณะการลักพาตัวประชาชนอย่างอุกอาจ ผู้ถูกจับกุมไม่ได่ได้ขัดขวางหรือหลบหนี แต่ให้ความร่วมมือด้วยดีถึงขั้นเมื่อถูกเอาไปทิ้งไว้ก็ยังรอเจ้าหน้าที่จนมืดค่ำแล้วเดินไปโรงพัก แต่เจ้าหน้าที่ผู้ลักพาตัวกลับหายกันไปหมด กลายเป็นตำรวจที่โรงพักลงบันทึกประจำวันไว้เท่านั้น

เมื่อการจับกุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย พลเมืองดีก็มีสิทธิ์ที่จะสอบถามหรือพยายามหาทางขัดขวางการลักพาตัวนั้น แต่กรณีนี้ก็ไม่มีการชิงตัวหรือแม้แต่พยายามชิงตัวผู้ถูกจับกุมแต่อย่างใด

เมื่อยังมีการให้ข้อมูลที่แตกต่างกันอยู่ สิ่งที่พลเอกประยุทธ์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรดำเนินการโดยเร็วก็คือสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีนี้เพื่อเอาตัวเจ้าหน้าที่ที่ทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงมาลงโทษและรีบชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบเพื่อป้องกันไม่เกิดความเข้าใจผิด หรือความโกรธแค้นเกลียดชังต่อประชาชนหรือต่อเจ้าหน้าที่
โดยรวมอันจะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงได้

แต่การสอบสวนข้อเท็จจริงโดยตำรวจเองหรือโดยรัฐบาลในปัจจุบันนี้คงไม่อาจทำให้เกิดความยอมรับว่าจะตรงไปตรงมาเสียแล้วเนื่องจากมีการใช้กำลังบความรุนแรงต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง หากจะทำให้ความจริงปรากฏคงต้องอาศัยองค์กรอื่นเช่นคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่เชื่อถือได้มาร่วมกันหาข้อเท็จจริงอีกทางหนึ่งด้วย

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  0
 
ICT

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
ชาติอนุรักษ์

ความเจริญทางด้านจิตใจและรู้หน้าที่ของข้าราชการพม่า มีเหนือ ข้าราชการไทย หลายขุม

น่าชื่นชม

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
ICT

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  2
 
ICT

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1
 
3 ส

วัดเหรอเนี่ย

เหงา

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
ลุงแพะ

จะโดนทำหมันหรือกำหนดวิธีการยื้อต่อไป..วันที่11มี.ค.นี้ รู้ผล

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  3
 
619

เมื่อก่อนผมจะเป็นคนชอบเข้าวัดทำบุณมากๆเลยนะถ้าสังเกตุกันผมจะชอบเอารูปไปวัดมาลงบ่อย พอวันพระสำคัญผมไม่ได้ไปทำบุญผมจะรู้สึกขาดอะไรไปสักอย่างต้องทำบุญวันรุ่งขึ้นให้ได้ แต่มาในยุคเหื้ยแบบนี้ผมเลิกทำบุญเลยนะผมจะไปวัดก็ต่อเมื่องานศพคนรู้จักเท่านั้น 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1