6 เมษา วันระลึกถึงคุณูปการพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้กอบกู้สยามมาจากพม่า !!!

6 เมษา วันระลึกถึงคุณูปการพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้กอบกู้สยามมาจากพม่า !!!

สมัยตอนเรียนหนังสือผมบอกตามตรงเลยครับว่าผมโง่ในวิชาประวัติศาสตร์ คิดเอาผมยังไม่ทราบเลยว่าพระเจ้าตากกับพระนเรศรยุคไหนก่อนยุคไหนหลังอาจจะเป็นเพราะตำราเรียนทำให้ผม งงและไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ดีพอ พอผมโตขึ้นผมพยายามศึกษาประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยยุคสุวรรณภูมิ โยนก เชียงแสน พุกาม น่านจ้าว ระโว้ เริ่มตั้งแต่ยุคนั้นมาเลยครับจนเรียกได้ว่าประวัติศาสตร์ผมรู้กระจ่างในศาสตร์นี้เลยทีเดียว ผมว่าเด็กยุคใหม่คน GEN ใหม่พวกเขาก็ทราบประวัติศาสตร์พอๆกับผมนะถามว่าเพราะอะไร เพราะยุคนี้มันเป็นยุคโกบอลไลเซชั่นที่ไม่สามารถปิดกั้นข้อมูลได้อีกแล้ว

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0

8 ความเห็น

 
619

14

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

ใช่

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
ICT

วันนี้ในอนาคต จะเปลี่ยน เป็น

วัน ข.... แห่งชาติ

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
619

เด็กยุคใหม่คงรู้เหมือนที่ผมรู้กันหมดแล้ว อนิจังทำไมตอนเรียนสมัยเด็กจึงได้โง่เขลารู้แค่เพียงในตำราเรียนเท่านั้นเองนะ

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
Chuu

ตกลงว่า 6 เมย เป็นวันหยุดให้ใคร ? เดฟ

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
nopin

ผู้เชี่ยวชาญการยึดอำนาจ เก่งการปล่้นประเทศ
ต้นแบบการปฎิวัติของไทย

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
จำปีเดาะ

กำของกู

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
ICT

บทอาศิรวาทถวายแด่ประชาชนผู้สร้างชาติ

ในโอกาสวันจักรี

วันที่ 6 เมษายน 2564

.

กรุงเทพเทพเสกได้  เองฤา

ล้วนแต่ตีนแต่มือ ไพร่สร้าง 

เวียงวังวัดสะพรั่งคือ ใครก่อ ขึ้นนา

ใยเทพฉวยชื่ออ้าง ว่าตั้ง กรุงเอง

ปราสาททองอร่ามเรื้อง เรืองสมัย

ทองรีบเร้นจนใคร ขื่นกล้ำ

โอ้ว่าทิพยาลัย สรวงสถิตย์ 

งามวิสิทธิ์วิเศษล้ำ ก็น้ำตาใคร

เหงื่อไพร่พรูพรั่งพื้น พสุธา

ข้าวจึงเหลืองเต็มนา ทั่วด้าว

ใช่โพสพเทวดา ใดเสก ประทานแฮ

ผองไพร่ไป่ปลูกข้าว ฤาเจ้า มีเสวย

เลือดใครไหลหลั่งป้อง ปฐพิน

เลือดแน่เลือดไพร่ริน พิภพกว้าง

เลือดดินย่อมย้อมดิน แดงเดือดค

ใช่เลือดบนหลังช้าง ที่ล้าง ธรณี

บุญแรงราษฎร์หล่อเลี้ยง โลกา

เป็นหลักค้ำผืนนภา แผ่นหล้า

เหลือยิ่งเอกบุญญา มหาราช ใดเลย 

ขอนบคำนับอ้า ไพร่ฟ้า จงเจริญ

.

ประพันธ์โดย พริษฐ์ ชิวารักษ์

#วันจักรี

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0